Gabiony


Najczęściej ma formę prostopadłościennego kosza wykonanego z prętów i siatki stalowej, wypełnionego kamieniami lub żwirem. Używane są przy wzmacnianiu skarp i nasypów ziemnych lub jako ozdobny element architektoniczny który można urozmaicić poprzez sadzenie krzewów lub kwiatów bezpośrednio do koszy gabionowych.
Kosze gabionowe to rozwiązanie wielofunkcyjne. Ich niewątpliwą wartością jest doskonała dźwiękochłonność, mogą być zatem stosowane jako bariera dźwięku.
Kosze gabionowe wykonujemy na zamówienie o dowolnym wymiarze i kształcie. Pomagamy w doborze i kupnie kruszywa wsadowego.